Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale – la sfârşitul anului 2018

Efectivul salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, la sfârşitul anului 2018

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2018

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului