Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale – la sfârşitul anului 2016

Efectivul salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, la sfârşitul anului 2016

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2016

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului