Agricultură

Suprafaţa cultivată în profil de exploatare cu principalele culturi

Fondul funciar după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Valoarea producţiei ramurii agricole pe sectoare agricole

Producţia agricolă vegetală la principalele culturi

Producţia medie la hectar a principalelor culturi, în anul 2018

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2018

Producţia totală de struguri, în anul 2018

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2018

Producţia totală de fructe, în anul 2018

Efectivele de animale – la sfârşitul anului

Producţia agricolă animală, în anul 2018

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie